Documentaires voor NTR, NOS, IKON

Men zoekt zich
documentaire, 45 min., voor en over om­stan­ders van kankerpati­ënten,in opdracht van het minis­terie van WVS en het IntegraalKankercentrum Amster­dam, uitgezonden door IKON

Gehoorzame centimeter
documentaire, 50 min., over de wor­steling van twee korsakov-patiënten met de gevolgen van hun geheugenverlies. In opdracht van de Korsak­ovStich­ting, en uitge­zonden door RVU/NTR)

Alcohol
serie documentaires, 25 min. ieder, over alcoholgebruik in Nederland, bedoeld voor jongeren van 13 tot 18 jaar. In opdracht van het ministerie van Justitie, en uitgezonden door NOT-Teleac/NTR

Criminaliteit
serie documentaires, 25 min. ieder, over criminaliteit in Neder­land, bedoeld voor jongeren van 13 tot 18 jaar. In opdracht van het ministerie van Justitie, en uitgezonden door NOT-Teleac/NTR

De Streep
documentaire,50 min., over drugshulpverle­ning aan verslaafde straat­prostituées in een Rotterdams huiska­merpro­ject, in op­dracht van de gemeente Rotter­dam. Uitgezonden door IKON. Te Berlijn bekroond met de Prix Futu­ra

Cucumber Salad
documentaire, 59 min., gefilmde ontstaans­geschiedenis van een choreografie. Het Groningse gezelschap voor moderne dans Reflex en de Duitse filmkunste­naar Rosa von Praun­heim beslui­ten tot een(mislukkende) samen­werking. Uitge­zonden door de NOS

Jaargang '94: aflevering 1 t/m. 5
vijf documentaires van ca. 55 min., het selectiejaar tot en met afstuderen aan de Toneelschool Amsterdam, van binnen­ uit geregistreerd, en daarmee een portret van een nieuwe genera­tie acteurs. Uitge­zonden door de NTR

Waar de worm niet sterft
Documentaire, 50 min., het dorp Opheusden in beeld gebracht: protestant-christelijk fundamentalisme in de Betuwe, uitgezonden door NTR
Back to Top